top of page
TECNICA_JOINT_LOGO_1_WHITE.png
E - learning

Här har du möjlighet att självutbilda dig med våra digitala clinics.  Gör det i 3 steg, steg 1 handlar om varumärket, i steg 2 går vi igenom våra teknologier vilket kommer vara en fördel när du i steg 3 tittar på våra filmer som är inriktat på våra produkter.

Tecnica Varumärke
Titta nu

Steg 1

I steg 1 går vi igenom varumärket. Detta är bra för att du ska ha en bred kunskap om varumärkets filosofi och få en känsla av vad de vill åstadkomma

Steg 2

Här går Klas igenom alla de senaste Teknologierna som pjäxorna har. Titta igenom dessa innan du går vidare till steg 3 så blir det lättare att hänga med.