top of page
GIRO_Logo_2013_WHITE.png
E - learning Snow Helmets

Här har du möjlighet att självutbilda dig med våra digitala clinics.  Gör det i 3 steg, steg 1 handlar om varumärket, i steg 2 går vi igenom våra teknologier vilket kommer vara en fördel när du i steg 3 tittar på våra filmer som är inriktat på våra produkter.

Giro Historia
Titta nu

Steg 1

I steg 1 går vi igenom varumärket. Detta är bra för att du ska ha en bred kunskap om varumärkets filosofi och få en känsla av vad de vill åstadkomma

Steg 2

Här går vi igenom alla de senaste Teknologierna. Titta igenom dessa innan du går vidare till steg 3 så blir det lättare att hänga med.